PRAGUE QUIET MUSIC COLLECTIVE UVÁDÍ: ŠESTINOTÓNOVÉ HARMONIUM

Středobodem první sezóny Prague Quiet Music Collective byl jedinečný polozapomenutý nástroj – šestinotónové harmonium, pro které vzniklo hned několik nových skladeb.

Šestinotónové harmonium, stálá expozice Českého muzea hudbyIan Mikyska a Miroslav Beinhauer

Šestinotónové harmonium je naprostým světovým unikátem, za jehož vývojem stojí průkopník mikrotonální hudby první poloviny 20. století, vizionář a jeden z nejvýraznějších českých skladatelů vůbec, Alois Hába. Hába jej využil ve své šestinotónové opeře Přijď království Tvé a také v jediné – tedy až do roku 2021 – sólové kompozici pro tento nástroj – Šest skladeb pro šestinotónové harmonium nebo smyčcový kvartet, op. 37. Tu v roce 2019 nahrál Miroslav Beinhauer, jediný koncertní hráč na šestinotónové harmonium na světě (♫ poslouchejte zde ♫).

Prague Quiet Music Collective přivedl tento vzácný nástroj, jenž je součástí sbírky Národního muzea – Českého muzea hudby, do sféry živého umění. Znovu mu tak umožnil být plodnou inspirací, zdrojem silných zážitků a dokázal, že i z muzejních exponátů lze učinit žijící součást naší hudební kultury. Navázali jsme na aktivity Ostravského centra nové hudby, kterému se v roce 2018 podařilo zrealizovat světovou premiéru opery Přijď království Tvé a v srpnu 2021 uvedlo v rámci festivalu Ostravské dny hned čtyři nové skladby pro tento nástroj s ansámblem. Náš soubor ve své první sezóně připravil čtyři dramaturgicky neotřelé koncertní večery, které narušily zažité posluchačské zvyklosti a vyvedly uši návštěvníků daleko za hranice běžných očekávání. Pro odbornou i širokou veřejnost jsme navíc připravili sérii vzdělávacích aktivit, které všem zvukovým dobrodruhům přiblížily svět mikrotonální hudby, jinakosti a nových úhlů poslechu.


Aktivity PROJEKTU


Partneři projektu

Národní muzeum – České muzeum hudby
Český rozhlas
Fredrik Rasten
Struny podzimu

Ostravské centrum nové hudby
Contempuls

Projekt "IN – Vznik a uvedení skladby pro šestinotónové harmonium a edukačního programu pro oblast mikrotonální hudby" můžeme realizovat díky finanční podpoře FondŮ EHP 2014 – 2021, Programu Kultura A MinisterstvA kultury. Děkujeme ♥
Sixth-tone harmoniumMiroslav Beinhauer playing the sixth-tone harmoniumSixth-tone harmoniumIan MikyskaSixth-tone harmoniumIan Mikyska and Miroslav BeinhauerSixth-tone harmoniumMiroslav BeinhauerAlois Hába a šestinotónové harmonium